วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดตัว ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ ข้อมูลท่องเที่ยวครบ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

22:07:00

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรองที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งใจผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ มีข้อมูลท่องเที่ยวไทยอัดแน่นที่สุดผ่านทางเว็บไซต์  thailandtourismdirectory  และแอพพลิเคชั่นมือถือ Thailand Tourism Directory มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลาง ในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  ครบถ้วน ถูกต้อง อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services) รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า 3,000 รายการพร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุดสำหรับ โครงการ Digital Tourism  อีกว่า Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platform ภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platformนี้  เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents)  เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น


ในงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ,นายพชร เกรียงเกร็ด บล็อกเกอร์ดังแห่งยุค จากเพจ แบกกล้องเที่ยว ,นางสาวสีรุ้ง พงษ์พานิช บล็อกเกอร์สาวสุดฮอตจากเพจ  Unseen Tour Thailand  พร้อมกับ   เหล่าเซเลเบรตี้เข้าร่วมงานมากมาย